STSport

Do Archiwum Akt Nowych trafiły sensacyjne materiały, fotografie szkoleniowe żołnierzy członków Kedywu KG AK trenujących Ju-Jisu. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów kwatermistrza Batalionu „Parasol” Wiesława Raciborskiego, a przekazał je do archiwum jego syn Andrzej Raciborski i wnuk Piotr Raciborski.
Oprócz zdjęć znajdują się dokumenty dotyczące Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej i Kompanii „Pegaz”.

Kompania „Pegaz” (Przeciw Gestapo) utworzona została w połowie 1943 r. przez cichociemnego Adama Borysa „Pług”, i była jednostką specjalną wykonującą wyroki śmierci wydane przez sądy Polskiego Państwa Podziemnego. Pierwotnie nosiła kryptonim „Agat” (Anty Gestapo), zaś od maja 1944 r. słynną nazwę „Parasol”(od skojarzenia z czaszą spadochronu).
Wśród przekazanych przez Racoborskich do archiuwm dokumentów i zdjęć znajdują się też listy osobowe i dokumenty potwierdzające odznaczenia poszczególnych członków Kedywu AK, miejsca lokali alarmowych, wykazy składów magazynów, a także notatki zawierające informacje o przydziale broni i strat kompanii.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.