STSport

Wielu czołowych sportowców stosuje techniki wizualizacyjne jako stałą część treningu w procesie szkoleniowym, a także jako element wykorzystywany podczas zawodów. Często stanowią wsparcie nie tylko w budowaniu przewagi psychologicznej podczas bezpośredniej rywalizacji, ale służą też do budowania poczucia własnej wartości, pewności siebie i samooceny. Elementy te w znacznej mierze wpływają na sukces sportowy.  

visualization
Wizualizacja bywa również często nazywana treningiem wyobrażeniowym, czy chociażby wsłuchiwaniem się w swoje wnętrze – określeń jest wiele. Niezależnie od terminologii, podstawowe założenia i koncepcje tej techniki są takie same. Mówiąc ogólnie wizualizacja to proces kreowania mentalnego obrazu lub innego wrażenia tego, co chciałbyś poczuć lub zrobić.

Sportowiec może używać technik wizualizacyjnych z zamiarem „poprawienia” rezultatu treningu lub wyścigu lub po prostu po to, aby swobodnie, spokojnie i efektywnie wypocząć. Wyobrażając sobie zdarzenie pełne szczegółów dotyczących najlepszego startu w przeszłości (lub wymarzonego startu), sportowiec powinien „wejść” w tą sytuację całym sobą. Podczas wyobrażania sobie tych scenariuszy, zawodnik musi spróbować wyobrazić sobie szczegóły i to, jak czuje się w trakcie trwania wizualizowanej sytuacji. 

Scenariusze, o których mowa mogą dotyczyć różnych zdarzeń i zawierać różne wrażenia. Wzrokowe (obrazy i grafiki), kinestetyczne (reakcje ciała) lub słuchowe (np. krzyk publiczności). Używając umysłu i narządów zmysłów zawodnik jest w stanie cyklicznie przywoływać określone wrażenia wykorzystując powtórzenia i próby (przesłuchania) podobnie jak w przypadku treningu fizycznego. 

Badania dowodzą, że reakcje (psychiczne i fizjologiczne) w konkretnych sytuacjach mogą zostać usprawnione właśnie dzięki wizualizacjom. Powtarzane wyobrażenia pozwalają wypracować rutynę oraz pewność, że zawodnik jest w stanie wykorzystać swoje umiejętności pod presją w różnych, czasami nietypowych sytuacjach. Prawidłowo stosowane techniki wizualizacyjne bardzo korzystnie i wyraźnie rzutują na osiągany wynik sportowy pozwalając zawodnikowi na uzyskanie większej kontroli nad ciałem i umysłem nawet w trudnych sytuacjach, a przede wszystkim na zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności umiejętnie budując poczucie własnej wartości. 

Trening wyobrażeniowy i pozostałe techniki pozwalają na maksymalizowanie efektywności i wydajności Twojego treningu. W świecie sportu wyczynowego, gdzie miarą sportowca jest osiągnięty sukces (często mierzony w ułamkach sekund) większość zawodników wykorzysta każdy możliwy sposób na poprawienie rezultatu. Wizualizacja może być jednym ze sposobów, który pozwoli Ci być o krok przed resztą stawki.

Autor : parkpsychologii.pl

Categories: Polecamy 0 like

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.