STSport

Szacuje się, iż w Polsce, średnio co czwarty Polak zagrożony jest w bliższej bądź dalszej przyszłości zachorowaniem na raka. Winne są temu zarówno zgubny tryb życia współczesnych ludzi, niezdrowe przyzwyczajenia, czynniki zewnętrzne jak i nasza bierna postawa wobec potencjalnego ryzyka.

Rak to nie wyrok

Choć żyjemy coraz dłużej, nasz organizm absorbuje tak wielkie ilości toksyn pochodzących ze środowiska, wysoko przetworzonej żywności oraz popularnych używek, iż nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Większość ludzi, niezależnie od wieku bagatelizuje problem, co być może wynika ze strachu przed chorobą tudzież samego podejścia na zasadzie „nie mnie to nie dotyczy”.

Statystyki można zmienić
Tymczasem najlepszym lekarstwem jest zmiana sposobu myślenia. Nowotwór dawno przestał być wyrokiem śmierci pod warunkiem jego wczesnego wykrycia, a medycyna dysponuje coraz skuteczniejszymi narzędziami do diagnostyki jak również efektywnymi metodami leczenia. Już w młodości należałoby także zmienić nawyki żywieniowe oraz tryb życia, mobilizując się m.in. do aktywności fizycznej, rzucając palenie tytoniu, unikając przesadnej ekspozycji na słońce. Powinniśmy również stale obserwować wszelkie niepokojące zmiany na skórze, długo nie ustępujące tudzież powtarzające się cyklicznie zaburzenia trawienne oraz nieprawidłowości w wydzielaniu i wydalaniu. W razie zaistnienia takich objawów, a w pewnym wieku czysto profilaktycznie należałoby poddać się odpowiednio ukierunkowanym badaniom laboratoryjnym i obrazowym. Zdając sobie zaś sprawę z tego, że szczyt zachorowań przypada na wiek średni i starszy, wówczas czujność wypadałoby uaktywnić jeszcze bardziej.

Wina nie tylko po stronie pacjenta
Znaczną odpowiedzialność za sytuację ponosi też system opieki medycznej. W krajach Europy Zachodniej udaje się wykryć przeszło 80% nowotworów w najwcześniejszym stadium, Polska natomiast zajmuje jedno z czołowych miejsc w obrębie Starego Kontynentu pod kątem umieralności na raka. Otóż w bogatszych i rozsądniej zarządzanych państwach o wiele sprawniej funkcjonują kierowane do całej populacji bezpłatne programy profilaktyczne. W ostatnim czasie pojawiło się jednak na polskim rynku kilka punktów godnych uwagi , dających ludziom nadzieję. Mamy np. wyspecjalizowane placówki prywatne, wśród których zdecydowanie wyróżnia się sieć partnerska Ogólnopolskiego Centrum Medycznego. Ta stosunkowo nowa marka bazuje na dogodniejszej formie świadczenia usług niżeli większość konkurencyjnych przychodni i klinik. A mianowicie oferuje odrębne dla kobiet i mężczyzn po 50 tym roku życia pakiety tematyczne w zakresie kompleksowej profilaktyki nowotworowej, w które wchodzą pełna diagnostyka oraz opracowanie metod terapeutycznych. Skorzystanie z pakietu generuje zdecydowanie niższe koszty niżeli te, ponoszone w związku z odrębnymi wizytami, a także gwarantuje sprawne realizowanie niezbędnych konsultacji bez skierowań i kolejek.

Categories: Polecamy 0 like

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.