STSport

17-go listopada w Olsztynie odbędą się Mistrzostwa Polski Północnej Amatorskiego MMA. Imprezę organizuje Polskie Zrzeszenie Amatorskiego MMA pod okiem Polskiego Związku Ju-Jitsu i Komisji MMA.

Informacje organizatora zawodów:

Polskie Zrzeszenie Amatorskiego MMA serdecznie zaprasza na Mistrzostwa Polski Północnej Amatorskiego MMA pod szyldem Polskiego Związku Jiu-Jitsu.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
13 listopad 2011r.
Szkoła Podstawowa nr. 7
al. Przyjaciół 46
10-900 Olsztyn

PLAN ZAWODÓW:
8.00- 9.30- waga zawodników
10.00- start zawodów

Na zawodach wymagane są aktualne badania lekarskie pod kątem
MMA (Mieszane Sztuki Walki) i uprawniające do startów w zawodach MMA (Mieszane Sztuki Walki)!

Opłata startowa wynosi 55zł (dla klubów zrzeszonych w PZAMMA opłata wynosi 45zł), Płatne na konto do dnia 9 listopada 2011r. (Opłata startowa w dniu zawodów wzrasta do 80zł).

Konto na które należy dokonać przelewu:
Polskie Zrzeszenie Amatorskie MMA
ul. Kwiatowa 16/7
11-001 Dywity
Bank DnB NORD. numer 73137013850000170151482700
W tytule proszę podać imię i nazwisko zawodnika lub w przypadku
zgłoszenia klubowego nazwę klubu. Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu) zabieramy z sobą w dniu zawodów.

Zgłoszenia powinny zawierać imię, nazwisko, nazwę klubu, kategorię wagową oraz grupę w której startuje zawodnik (pojedyncze walki pierwszego kroku kat. kadet, junior, senior) lub Turniej Full Contact MMA, Ograniczona Formuła lub Junior). Należy je nadsyłać na adres szymon-bonkowski@wp.pl do 9
listopada 2011r.

KATEGORIE WAGOWE:
-62kg, -67kg, -73kg, -80kg, -87kg, -96kg, +96 kg

Turniej odbędzie sie w kategorii: Full Contact MMA (senior), Ograniczonej Formule MMA oraz Kategorii Junior.
Dodatkowo odbędą się walki pierwszego kroku w kategorii Kadet, Junior oraz Senior

Zachęcamy do zapoznania się z przepisami zawodów, które znajdują sie na stronie Polskiego Zrzeszenia Amatorskiego MMA. Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia posiadać muszą pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz taki jest dostępny do pobrania na stronie Zrzeszenia.

Każdy zawodnik startujący zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW na zawodach MMA(Mieszanych Sztuk Walki) i okazania takiego ubezpieczenia w dniu zawodów podczas rejestracji zawodników.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.