STSport

Federacja KSW na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowała oficjalne stanowisko w sprawie zatrzymania Michała Materli.

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi w sprawie zatrzymania Michała Materli przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego, oświadczamy, że KSW zajmie stanowisko w tej sprawie w momencie podania przez organy państwowe do wiadomości publicznej informacji nt. powodów zatrzymania oraz ewentualnego prawomocnego wyroku sądu.
Cenimy i szanujemy Michała Materlę jako sportowca.
Mamy też świadomość, że dla wielu wojowników sport stał się nową, lepszą drogą, dzięki której wyszli z trudnych życiowych sytuacji – dlatego z zasady nie skreślamy nikogo, kto naprawił swoje błędy i uregulował sytuację prawną, za przeszłość.
Jednocześnie, w KSW nie ma i nie będzie miejsca na naruszanie prawa. I w tym zakresie KSW nie będzie stosowało taryfy ulgowej wobec kogokolwiek.
Czy w tym przypadku prawo zostało złamane, zdecyduje sąd i jego prawomocny wyrok.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.