STSport

Aleksander Emelianienko nie wystąpi na turnieju organizacji Strefa Walk, który miał odbyć się 28 października w Warszawie, ponieważ organizatorzy nie wywiązali się ze zobowiązań finansowych w ramach wcześniej podpisanego kontraktu. Mimo tego, że organizacja Strefa Walk nie wypełniła zobowiązań finansowych, nielegalnie wykorzystała image Fiodora Emelianienko w kampanii reklamowej turnieju, nie powiadamiając o tym zawodnika i bez niezbędnego zezwolenia, co jest poważnym złamaniem zasad etycznych i prawa międzynarodowego.

Strefa Walk na własną rękę napisała list w imieniu Fiodora Emielianienki do ambasady rosyjskiej, by uzyskać jej patronat nad turniejem. Bez wątpienia, takie zachowanie jest nie do przyjęcia i nie można go zignorować. Dlatego Aleksander Emelianienko i jego zawodnicy nie wezmą udziału w tym przedsięwzięciu z powodów etycznych i finansowych.

Nie widzę dla siebie możliwości współpracy z organizacją, która nie wypełnia przyjętych zobowiązań i stosuje nielegalne metody promocji swego turnieju. Niestety, kilkakrotnie wyciągałem do nich rękę, przyjeżdżałem na ich przedsięwzięcia, konieczne przy organizacji turnieju. Poprzez swój udział chciałem pomóc młodej organizacji rozpromować dane wydarzenie i wspomóc rozwój tej dyscypliny sportowej. Ale niewłaściwe zachowanie organizatorów zmusza mnie do rezygnacji z uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.” – oświadcza Aleksander Emelianienko.

„Przepraszam kibiców i obiecuję, że wkrótce z pewnością wyjdę na ring podczas innych turniejów” – mówi Emelianienko.

tłumaczenie:Anna Czarlewska

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.