STSport

Sterydy anaboliczno-androgenne są bardzo silnie działającymi związkami organicznymi powodującymi skutki uboczne odbijające się na naszym zdrowiu. Używane najczęściej w sportach siłowych oraz innych dyscyplinach takich jak koszykówka, siatkówka, kolarstwo, boks, MMA, pływanie czy nawet piłka nożna. Celem stosowania anabolików jest maksymalne podniesienia efektów i wyników siłowych, wytrzymałościowych czy szybkościowych danego sportowca. Przynoszą one wymierne korzyści zwiększające możliwości osób, które je stosują, ale niosą one za sobą również negatywne skutki zdrowotne, karne i moralne.

Dlaczego karne i moralne?

Bo kim jest sportowiec wygrywający zawody, który wcześniej pomagał sobie zażywając sterydy? Zwykłym oszustem, a nie sportowcem! W celu osiągnięcia korzyści finansowych idących za odniesieniem zwycięstwa czy zdobycia medialnej sławy oszukuje on organizatorów danej imprezy czy kibiców konkretnego sportu. Swoim postępowaniem wyczerpuje znamiona czynu określonego w art.286&1 i &3 k.k.

Czy ktoś widział, aby oprócz dyskwalifikacji takiego „sportowca oszusta” w Polsce ktoś skazał go wyrokiem sądu karnego? Nie?! No właśnie, w tym leży problem. Gdyby organizatorzy konkretnych zawodów w naszym kraju po przyłapaniu sportsmena na dopingu kierowali do prokuratury wniosek o ściganie ta sytuacja uległa by z pewnością zmianie.

Pozwólcie, iż przytoczę dyspozycję art. 124 prawa farmaceutycznego.

 Art. 124. Kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U z dnia 31 października).

Zauważcie, że odpowiada karnie tylko handlujący sterydami. Posiadacz środków anabolicznych w celach konsumpcyjnych od takiej odpowiedzialności jest zwolniony. Czy to dobrze? Przecież determinantem handlu sterydami są ich kupcy detaliczni. Zatem w celu efektywniejszej walki z tym procederem powinna być możliwość karalności również za posiadanie. Dobrowolne poddanie się karze przy jednoczesnym wyjaśnieniu określonej sprawy przez posiadacza sterydów mogłoby wiązać się z odstąpieniem od kary a tym samym wymiernie przyczyniłoby się do zatrzymania handlarzy. Kara za posiadanie winna być adekwatna po zawinionego czynu. Ne mówię tu o wsadzeniu posiadacza do Zakładu Karnego. Nie o to w tym chodzi. Ale właściwym mogłyby być kary finansowe. Popularny mandat czy grzywna.

Co o tym sadzicie?

Czy posiadanie środków anabolicznych winno być karane?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.