STSport

Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, w którym zobowiązał FoodCare do zapłaty Dariuszowi Tiger Michalczewskiemu wysokiego odszkodowania w wysokości około 2,5 miliona zł za bezprawne korzystanie przez tę firmę z oznaczenia Tiger po rozwiązaniu umowy licencyjnej  tj. od października
2010 r. Jak podał w uzasadnieniu Sąd – doszło do naruszenia dóbr osobistych Dariusza Tiger Michalczewskiego i było to działanie bezprawne ze strony FoodCare.
Jest to już kolejny wyrok Sądu nakazujący FoodCare zapłatę  poważnych kwot pieniędzy z tytułu bezprawnego używania przez firmę FoodCare oznaczenia Tiger. W 2014 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie zobowiązał spółkę Wiesława Włodarskiego do zapłaty ponad 15 milionów zł. Ponadto Sąd w Gdańsku nałożył na FoodCare obowiązek udzielenia informacji niezbędnych do dochodzenia odszkodowania, który do dziś nie został w pełni wykonany. Dotąd FoodCare zapłacił tylko z tego tytułu Fundacji ok. 200 tysięcy zł i grozi mu kolejne ponad 4 miliony zł.

Dariusz Michalczewski.17.03.2012fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

W dn. 12.10 br. Sąd Okręgowy w Krakowie po trzech latach trwania procesu wydał wyrok, w którym zobowiązał firmę FoodCare do zapłaty Dariuszowi Tiger Michalczewskiemu odszkodowania w wysokości około 2,5 miliona zł za bezprawne korzystanie przez tę firmę z oznaczenia Tiger po rozwiązaniu umowy licencyjnej. W październiku 2010 r. Fundacja Równe Szanse została zmuszona do rozwiązania łączącej obie strony umowy w wyniku zaprzestania płacenia należnej prowizji przez FoodCare. Pomimo rozwiązania umowy i prawomocnych zakazów sądowych, a co za tym idzie – braku jakichkolwiek podstaw prawnych do korzystania z oznaczenia Tiger przez FoodCare – spółka ta nadal produkowała, sprzedawała i reklamowała napoje energetyczne z oznaczeniem Tiger. Jak podał w uzasadnieniu Sąd – doszło do naruszenia dóbr osobistych Dariusza Tiger Michalczewskiego i było to działanie bezprawne ze strony FoodCare.

„Cieszę się, bo to następny korzystny dla mnie wyrok sądowy. Sąd zobowiązał FoodCare do zapłaty kolejnego wysokiego odszkodowania na moją rzecz. Co bardzo ważne liczy się fakt dostrzeżenia  ponownie przez Sąd nieuczciwych działań FoodCare. Co do wysokości odszkodowania – będę rozważał odwołanie od tego wyroku, ponieważ uważam, że korzyści odniesione z naruszenia moich dóbr osobistych przez FoodCare były zdecydowanie większe. Kara powinna być dotkliwa, aby w przyszłości firma Pana Wiesława Włodarskiego naprawdę się zastanowiła, czy warto, jeśli będzie chciała kogoś następnego oszukać – mówi Dariusz Tiger Michalczewski.

Jest to już kolejny wyrok Sądu nakazujący FoodCare zapłatę pieniędzy na rzecz Dariusza Tiger Michalczewskiego i Fundacji. Pierwszy pozew przeciwko firmie FoodCare złożyła Fundacja Równe Szanse Dariusza Tiger Michalczewskiego. W dniu 12 listopada 2014 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał ostateczny wyrok, w którym zobowiązał firmę FoodCare do zapłaty na rzecz Fundacji kwoty ponad 15 milionów zł z tytułu m.in. zaległego wynagrodzenia z umowy promocyjnej wraz z odsetkami i kosztami. Było to jedno z najważniejszych rozstrzygnięć w tej sprawie, jednocześnie potwierdzające, że to firma FoodCare złamała łączącą strony umowę.

Ponadto Sąd w Gdańsku nałożył na FoodCare obowiązek udzielenia informacji niezbędnych do dochodzenia odszkodowania, który do dziś nie został w pełni wykonany.  Jest on egzekwowany przed sądami krakowskimi w drodze licznych wniosków i postanowień. Dotąd FoodCare zapłacił tylko z tego tytułu Fundacji ok. 200 tysięcy zł i grozi mu kolejne ponad 4 miliony zł.

Sprawa rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy to Fundacja „Równe Szanse” Dariusza Tiger Michalczewskiego rozwiązała umowę promocyjną z firmą Foodcare wskutek czego wygasły wszelkie uprawnienia tej spółki do korzystania z oznaczenia Tiger oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego. Umowa kompleksowo regulowała zasady korzystania przez spółkę FoodCare z oznaczeń Tiger należących do  Dariusza Tiger Michalczewskiego tj. m.in. jego pseudonimu sportowego TIGER, znaków  towarowych słownych  i słowno-graficznych zarejestrowanych na jego rzecz, a także  jego wizerunku. Zgodnie z umową dobra te mogły być wykorzystywane przez spółkę Wiesława Włodarskiego w czasie trwania umowy wyłącznie za wynagrodzeniem i na zasadach określonych w kontrakcie. Umowa została zawarta na czas określony na okres 50 lat z opcją przedłużenia na 100 lat. W oparciu o umowę spółka FoodCare rozpoczęła produkcję i sprzedaż napojów z oznaczeniem Tiger. W 2010 roku firma z Zabierzowa odmówiła zapłaty należnego Fundacji wynagrodzenia pomimo utrzymywania sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger i pomimo wiążącej nadal obie strony umowy. Stało się to głównym powodem do rozwiązania umowy przez Fundację z firmą FoodCare w trybie natychmiastowym, co spowodowało, że wygasły wszelkie uprawnienia spółki FoodCare do korzystania z oznaczenia Tiger oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego. Nowym licencjobiorcą został  Maspex, który uzyskał wyłączną licencję do używania oznaczenia Tiger i wykorzystania wizerunku oraz pseudonimu Tiger Dariusza Michalczewskiego w promocji produktów spożywczych.

INFORMACJE DODATKOWE

Dariusz TIGER Michalczewski – urodzony w 1968r. w Gdańsku, polski bokser. Wielokrotny mistrz świata federacji WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej oraz mistrz Europy amatorów w kategorii półciężkiej. Niepokonany bokser utrzymujący mistrzowski pas nieprzerwanie przez kilkanaście lat. Powszechnie znany  i rozpoznawalny pod pseudonimem sportowym (tzn. wywodzącym się  z jego działalności sportowej) „TIGER”, posługujący się pseudonimem od wielu lat w prowadzonej działalności sportowej, gospodarczej i charytatywnej. Karierę sportową rozpoczął w wieku 12 lat. Jako amator odbył 150 walk bokserskich, z czego 139 zwyciężył, w tym 89 przez nokaut. Po ukończeniu kariery sportowej udziela się charytatywnie  i społecznie, wspiera potrzebujące placówki w niezbędny sprzęt medyczny. Jest wolontariuszem Fundacji Hospicyjnej, w 2012r. otrzymał tytuł Honorowego Wolontariusza. Założyciel Fundacji „Równe Szanse” wspierającej młodych sportowców ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi lub z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.