STSport

25 lipca zapadła decyzja o współpracy pomiędzy KWU Ukraina i WKB Ukraina. Na posiedzeniu Rady Koordynacyjnej KWU Ukraina podjęto jednogłośną decyzję o przystąpieniu do All-Ukrainian Association Kyokushin Budo Karate (WKB Ukraina) w charakterze nowego członka.

Sekretarz Wykonawczy Rady Koordynacyjnej KWU Ukraina Dmytro Nikolaiev i Prezes Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Kyokushin Budo Karate Siergiej Wsiewołodow podpisali również dodatkową umowę o współpracy.
Obecnie na Ukrainie stronami porozumienia są przedstawiciele sześciu międzynarodowych federacji sportowych, takich jak: KWF, IFK, KI, WKO, KBK i WKB.
Członkami rady koordynacyjnej są:
1.IFK National Representative, Shihan Oleg Sereda, 5 dan
2.KWF Country Representative, Sensei Dmytro Nikolaiev, 4 dan
3.KI Branch Chief, Shihan Andrii Shchigoliev, 5 dan
4.KI Branch Chief, Sensei Mikhailo Chungin, 4 dan

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.