STSport

Sąd Najwyższy w Warszawie oddalił skargę kasacyjną firmy FoodCare od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w której FoodCare domagał się od Fundacji „Równe Szanse” zapłaty ok. 0,5 miliona zł z tytułu rzekomo nadpłaconego wynagrodzenia za używanie oznaczenia Tiger. Sąd Najwyższy uznał, że firma Foodcare zobowiązana była do zapłaty wynagrodzenia za używanie oznaczenia TIGER, bez względu na to czy było ono wykorzystywane łącznie z wizerunkiem Dariusza Michalczewskiego, czy bez. Wyrok jest prawomocny i nie przysługuje firmie FoodCare już żadne odwołanie.

„Ta sprawa przeszła wszystkie możliwe instancje, była rozpatrywana przez trzy sądy i każdy z sądów niezależnie przyznał mi rację. Wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie jest ostateczny i nie ma od niego odwołania. Cieszę się, iż najważniejszy Sąd w Polsce zajął ostateczne stanowisko w mojej sprawie, mam nadzieję, że będzie to stanowisko bardzo pomocne także dla innych sądów i urzędów w Polsce. Nic nie jestem winny firmie FoodCare, wprost przeciwnie to FoodCare decyzją Sądu Okręgowego w Krakowie ma zapłacić Fundacji ok. 10 milionów zł, a w Sądzie Okręgowym w Krakowie jest już kolejny mój pozew przeciwko FoodCare na kwotę prawie 22 milionów zł. Na tym nie koniec” – mówi Dariusz Tiger Michalczewski.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.