STSport

W ostatnich dniach kwietnia Toruń stanie się stolicą nowoczesnych technologii. Dokładnie 25 kwietnia 2013 r., pod egidą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nastąpi uroczyste otwarcie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, stanowiącego część kompleksu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

ICNT to obiekt, w którym znajduje się kilkadziesiąt laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę, umożliwiającą prowadzenie badań z zakresu biologii, biotechnologii, chemii, fizyki i informatyki na światowym poziomie. Projekt ma pomóc naukowcom UMK w prowadzeniu badań na rzecz biznesu, usprawnić współpracę naukową i badawczą z praktyką (przedsiębiorstwami, firmami), a także zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw naszego regionu, w stosunku do przedsiębiorców z całej Polski i UE. W efekcie ICNT ma wpłynąć na rozwój ekonomiczny województwa kujawsko-pomorskiego.

Wiele ciepłych słów na temat tegoż projektu wyrazili najwięksi eksperci nowych technologii  z Microsoft i Google na czele. Również Związek Pracodawców Klastry Polskie, który w swoich strukturach skupia kluczowe klastry upatruje w tym  projekcie partnera do szeroko zakrojonych działań w budowaniu polskiej gospodarki. “Nasz kraj potrzebuje młodych, doświadczonych ludzi, którzy w oparciu o najnowocześniejsze technologie budować będą w Polsce nowe miejsca pracy, kolejne małe i średnie przedsiębiorstwa” – mówił Prezydent Bronisław Komorowski w rozmowie z Bogdanem Węgrzynkiem Wiceprezesem Związku Klastrów Polskich.

W dzisiejszych czasach, nie tylko studenci kierunków ścisłych, ale także humaniści są żywo zainteresowani innowacyjnymi technologiami, dzięki którym mogą poszerzać swoją wiedzę w znacznie wyspecjalizowanym zakresie. Przedsięwzięcie jest także szczególnie atrakcyjne dla studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych, ponieważ są one ściśle związane z gospodarką i biznesem, więc w funkcjonowaniu Centrum mogą upatrywać nowych korzyści.

Przyjazd Prezydenta na otwarcie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, to dowartościowanie UMK w wyborze właściwego kierunku działania. Jako studenci, bardzo cieszymy się z ogromnego sukcesu. Serdecznie dziękujemy władzom Uniwersytetu, w tym Rektorowi prof. dr hab. Andrzejowi Tretynowi i koordynatorom projektu za dbałość o rozwój nauki, a tym samym studentów i doktorantów, i gratulujemy wykonania tak nowatorskiej inwestycji.

Categories: Polecamy 0 like

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.