STSport

Sąd Okręgowy w Tarnowie wydał prawomocne orzeczenie w sprawie jednego z czołowych polskich bokserów wagi ciężkiej Artura Szpilki. „Szpila został skazany za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej strażnika więziennego i będzie musiał zapłacić 15 tys. zł zadośćuczynienia i ponad 3,5 tys. zł kosztów sądowych.

-Sąd uznał, że wcześniejsze ustalenia w sądzie pierwszej instancji były trafne i adekwatne do incydentu, który miał miejsce podczas odbywania kary przez boksera w tarnowskim więzieniu – powiedział Radiu RDN Małopolska sędzia Tomasz Kozioł, rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Artur Szpilka podczas pobytu w więzieniu w 2010 roku znieważył słownie nazywając” frajerem” i odepchnął funkcjonariusza służby więziennej za to,że ten zwrócił mu uwagę za niepościelenie łózka. Prokurator żądał dla Szpilki bezwzględnej kary więzienia zakończyło się jednak na karze finansowej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.