STSport

13 września 2013 roku będzie miała miejsce uroczysta inauguracja działalności Stowarzyszenia im. gen. Sławomira Petelickiego. To szczególne wydarzenie oraz wielka i ważna inicjatywa zainspirowana twórcą GROMu, wielkim człowiekiem dla naszego kraju.

Bardzo ważną i potrzebną rzeczą jest wcielenie w życie inicjatywy takiej jak Stowarzyszenie im. gen. Sławomira Petelickiego. Uroczystości odbędą się 13 września 2013 roku w Warszawie, w dniu urodzin gen. Petelickiego.

Wydarzenie będzie powiązane z piknikiem lotniczym „Bemowo on Air” na Lotnisku Babice, organizowanym przez Aeroklub Warszawski i Stowarzyszenie im. gen. Sławomira Petelickiego w dniach 14 i 15 września 2013 roku.


Uroczystości związane z inauguracją powołanego Stowarzyszenia objęte są Honorowym Patronatem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych.

Stowarzyszenie im. gen. Sławomira Petelickiego zostało założone przez wdowę po Generale Agnieszkę Petelicką oraz jego przyjaciół i znajomych. Dyrektorem Generalnym Stowarzyszenie został Bogdan Węgrzynek, wychowanek Generała. Cel jaki przyświeca Stowarzyszeniu to niesienie pomocy i wsparcia żołnierzom i oficerom jednostek specjalnych po zakończeniu ich służby wojskowej oraz pomoc ich rodzinom. Stowarzyszenie będzie również miało za zadanie kultywowanie tradycji jednostek wojsk specjalnych, wzbudzanie patriotyzmu oraz pielęgnowanie pamięci o osiągnięciach żołnierzy i oficerów jednostek specjalnych Wojska Polskiego, a w szczególności o osiągnięciach Generała Sławomira Petelickiego. Działalność stowarzyszenia nie jest nastawiona na zysk lecz wyłącznie na pomocy byłym pracownikom GROM-u i innych jednostek specjalnych.

Sławomir Petelicki był wyjątkowym człowiekiem. Był to również Generał niezwykle zasłużony dla Wojska Polskiego, który na zawsze pozostanie w pamięci. Był człowiekiem pełnym pasji i odwagi, hardym, nieugiętym awanturnikiem, ale również osobą pełną radości w oku oraz oddanym służbie i poświęconym misji wielkim patriotą. Właśnie dzięki tym nietuzinkowym cechom charakteru w kilka lat stworzył profesjonalną, nowoczesną i elitarną formację wojskową GROM – jedną z najlepszych jednostek specjalnych na świecie. GROM to owoc jego trudu i brawury, ale także wsparcia ze strony ludzi, których zaraził swoją wizją. Sławomir Petelicki miał pomysł na stworzenie profesjonalnej specjalnej jednostki przeciwterrorystycznej do uwalniania polskich zakładników w każdym zakątku świata i cel ten osiągnął.

Nie można nigdy zapomnieć, że bez Generała Petelickiego, nie tylko jego pasji i wizji, ale też śmiałości i tupetu, powstanie GROM i wyszkolenie tylu dzielnych wojowników nie byłoby możliwe. GROM właśnie dzięki Generałowi Petelickiemu dołączył do pierwszej ligi światowej jednostek specjalnych, co potwierdziły wspólne działania na Haiti, w Irlandii Północnej, Kossowie, Macedonii, w Zatoce Perskiej oraz w Iraku i Afganistanie.

A zaczęło to się od zorganizowania z właściwą sobie pasją Generała, tzw. „cyrku Petelickiego”, czyli odwiedzania wojskowych jednostek specjalnych i po serii testów strzeleckich i sprawnościowych – rekrutowania najlepszych żołnierzy do służby w formacji podległej MSW. W ten sposób, 13 czerwca 1991 roku powstała Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego jako Jednostka Wojskowa 2305. 13-tka była szczęśliwą i magiczną liczbą dla Generała – 13-ego Sławomir Petelicki przyszedł na świat i wiele przełomowych wydarzeń i zawirowań zdarzyło się w jego życiu właśnie tego dnia. Potem były szkolenia operatorów i przyszłych instruktorów GROM w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajach. Wielkim dokonaniem Generała Petelickiego było nawiązanie współpracy ze światową elitą – głównie brytyjskimi SAS, SBS i amerykańskimi komandosami U.S. Army 1st Special Forces Operational Detachment- Delta i Airborn oraz U.S. NavySEAL. Wspólne szkolenia w Polsce i za granicą pozwoliły szlifować profesjonalizm operatorów GROM.

Momentem przełomowym, który doprowadził to ujawnienia tajnej do tej pory jednostki specjalnej, był wyjazd 50 komandosów na Haiti w ramach operacji „Uphold Democracy” (Przywrócić Demokrację), o co poprosił prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. O locie operatorów GROM na misję przesądził kolejny objaw tupetu Generała. Kiedy premier zapytał ministra obrony narodowej jaki czas potrzebny będzie na przygotowanie kontyngentu i osiągnięcie gotowości bojowej do wykonania misji na Haitii, w odpowiedzi usłyszał o miesiącu, a nawet miesiącach. Generał wówczas wyrwał się i bez wahania zapewnił, że jednostka będzie gotowa w ciągu doby. Taki właśnie był gen. Petelicki.

Jednak za największy sukces misji GROM uznaje się, po raz pierwszy po zakończeniu zimnej wojny, współpracę żołnierzy – i to w polskich warunkach bojowych – z komandosami amerykańskich Sił Specjalnych (Zielonymi Beretami), a więc z NATO, przed przyjęciem Polski do Paktu Północnoatlantyckiego.

Generał dowodził jednostką specjalną GROM do 19 grudnia 1995 r., od 14 maja do 13 czerwca 1996 r. był pełnomocnikiem premiera do walki z przestępczością zorganizowaną, a od 6 grudnia 1997 r. ponownie objął stanowisko dowódcy GROM, które pełnił do 17 grudnia 1999 r.

Nie sposób wymienić wszystkich orderów i odznaczeń zarówno polskich, jak i zagranicznych jakie otrzymał Generał. Gen. Sławomir Petelicki za zasługi i dowodzenie na polu walki został uhonorowany amerykańskim medalem Military of Merit i otrzymał list z podziękowaniami od prezydenta Stanów Zjednoczonych Bill’a Clinton’a. Generał został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, który do munduru przypiął mu prezydent Lech Wałęsa oraz Medalem Ministra Obrony USA i Medalem Zwierzchnika Operacji Specjalnych USA.

GROM dzięki zaangażowaniu i inicjatywach gen. Sławomira Petelickiego może dumnie kontynuować tradycję Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Generał darzył ich niebywałym szacunkiem i estymą. Był w stałym kontakcie z żyjącymi nadal bohaterami Polskiego Państwa Podziemnego i jego sił zbrojnych. Troszczył się o nich, otaczał opieką i pomagał.

Sławomir Petelicki to wielki człowiek, o którym pamięć nigdy nie powinna zaginąć. Powstałe Stowarzyszenie jego imienia jest wspaniałą inicjatywą, która przyniesie z całą pewnością wiele dobrego, zarówno dla polskich żołnierzy jednostek specjalnych jak i dla całego polskiego społeczeństwa, które powinno pamiętać o takich ludziach jak gen. Petelicki oraz kultywować w sobie wartości patriotyczne.

Anna Figiel

Categories: Polecamy 0 like

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.