STSport

W dniu wczorajszym i dzisiejszym miał się odbyć XVII Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo w Poznaniu, podczas, którego na 8 matach tatami miało wystartować około 1000 zawodników z 150 klubów z Polski i Czech, Rosji, Niemiec, Białorusi oraz Ukrainy. Jak poinformował organizator turnieju UKS Gimnazjon Suchy Las turniej w związku z epidemią koronawirusa się nie odbędzie. Nowy termin turnieju nie został jeszcze ustalony.

Z końcem czerwca, albo dopiero po wakacjach, a nie jak wcześniej planowano w maju wcześniej, zakończą się kwalifikacje w judo do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w 2021 roku. Odwoływane są kolejne turnieje, zaś o kilka tygodni przesunięto mistrzostwa Europy w Pradze. Najbliższe zawody międzynarodowe odbędą się w maju w Baku, o ile pandemia ustąpi. – Ze względu na obecną sytuację dot. koronawirusa nie udało się przeprowadzić konsultacji kadry narodowej […]

Andrews Nakahara z Kyokushin Mogi Dojo zmierzył się z Dong Sik Yoon brązowym medalistą mistrzostw świata w Judo z 2001 roku. Była to druga walka Nakahary w MMA. Pierwszą przegrał z Kazushi Sakurabą.Nakahara w 2005 toku zdobył Mistrzostwo Ameryki w Karate Knock Down. Po tym pojedynku japoński wojownik stoczył jeszcze dwa zwycięskie pojedynki z Shungo Oyama(13-14) i Jun Hee Moon(6-2). Zwycięstwo nad Shungo Oyamą było naprawdę czymś znaczącym na japońskim […]

Ja­po­nia jest w szoku po ujaw­nie­niu skan­da­lu w re­pre­zen­ta­cji ko­biet w na­ro­do­wym spo­rcie – judo. Pięt­na­ście za­wod­ni­czek, w tym re­pre­zen­tant­ki kraju na igrzy­ska olim­pij­skie w Lon­dy­nie, oskar­ży­ło tre­ne­ra Ryuji So­no­dę o mal­tre­to­wa­nie. Ka­dro­wicz­ki miały być bite ki­ja­mi bam­bu­so­wy­mi i po­licz­ko­wa­ne. W ubie­głym mie­sią­cu zde­cy­do­wa­ły się zło­żyć skar­gę w Ja­poń­skim Ko­mi­te­cie Olim­pij­skim. Prze­pro­wa­dzo­no śledz­two, które po­twier­dzi­ło ich słowa. Szef kra­jo­wej fe­de­ra­cji judo Koshi Ona­za­wa oświad­czył, że głów­ny szko­le­nio­wiec kadry So­no­da oraz […]